Diana Rosandić Živković

Marta, srećan ti 8. marač!

Marta, lepa moja, jubljena ženice, srećan ti dan ženskih. Va pismu ti šaljen narisanu rožicu i puno bušića. Još san va pržunu di me bivša unutra smestila jerbo nisan plaćal alimentacije, al to je zato ča oni škuri mulac siguro ni moj, kot ča ni ni tvoj. Vengo draga Marta, već je pasalo godin dan ča san vanka kuće, a lojer mi jučer veli da si potegla papire za razvod ke bin mora hitro potpisat, aš da ti se negdare žuri? Srićo, a kako ću, kad te volin najviše na svitu i jedva čekan da te stisnem, oko vrata, jako, onako muški kako to sanjan vsake večeri. Sama si Martice, nemaš nikega na svitu sen mene. Tvoja mater, partila je prošlog leta. Ni me volila jerbo da san furešt, i jer nis naučil vaše čakavice po pravici i kako rabi nego da nabadan ko ćorava kokoška pa mi svaka tretja uspe, a tvoj ćaća, neka mu je lahka zemja ke je imal va izobilu, se prveh red do mora, eto partil je nedavno, san ti opeta sućut uputil preko lojera.

Neboto će bit nadarbina, ostavinska rasprava, jedinice draga, jušto će ti vse pripasti. A ja san ti već odavna pripal, ča nismo rekli – va dobru i va zlu? Va bolesti i va zdravju, dok nas smrt ne rastavi?” Ti si pozabila vse naše dobro, a spamećuješ se samo nevaljano. Se si moje vrline pretumbala va mane. Moran ti reći da si me sojin nepoverenjem dumboko ranila i razjadila, al praštan, ka ča san ti vavik praštal. Ča je bilo, bilo je, neboto gren vanka i dohajam doma. Želim novi početak da finalmente ariva friška arija u našu kuću.

Koliko se sićan, va prve bračne noći nisu nan rabili ni halteri ni vijagra. Ma domišljam se ča te morda po pameti zviznulo. Ne boj se, više ti nigdar neću mećati pavuka pod kušin. Kričala si po kamari kot zmućena, a osoblje ko je prisluškivalo na vratih, pomislelo da si nevina i da te uprav bušin. Zbudila si pola hotela prije vengo si pavuka trupila drvenon cokulon. Ma kunen ti se našon dicon koju nismo nigdar imeli, to ti je bil običan, gumeni pavuk, ono strašilo kime se deca igraju. Orko toćo, tvoje su stomanje i svitice bile prozirne kot njegova paučina, pa se jas nis bojal da ćeš me njima poklopiti kot kupuz za sarmu. Nisan ti ih potrgal i šundral, ko ti meni igrašku pavuka. Čovik bi pomislil da si štipalnica i škorpija, ako niš drugo a ono barem va horoskopu, a ne običan, ženski bak, neću reći krava.

Kad si dobila trovanje droba i finila va bolnice, tvrdila si da san taj dan ja varil, ma nisan, jili smo kot Kineza. Meni si namenila da moran probat bambus, ko da san panda, a ti si tila kušat tofu i šitake. Otkud san moga znat da si alergična i na lokiće, a ne samo na kunjke. Pravi si biser. Dobila si črne mače po facadi ko da si dalmatiner, a Dalmaciju nismo videli va se dane našeg mraka. Držala si se Uške, ko pijan plota. Ja san nakon užine partil na službeni put, i da ti ni prišla mater ka te našla va nesvistici, ne bi ti više po neveri lampalo. Partila bi ti duša zgorun, oli zdolun, negdere bi morala prijti. Rabil san tužiti Kineza, iskat odštetu za pretrpjene duševne boli, a ne trpet vaše šporke ćakule protivu mene. Vavik ste me za neć kritikali i brontulali. A ja san bil poštena persona ku niste razumeli.

Ona teška lončanica ka mi se izvrnula iz ruhke s balkuna, dok san je zalival, jušto kad si pasala zdolun, bila je slučajnica, nikakova nakana. Spameti se da san ti za ispriku, poklon-bonom kupil sadnicu oleandra. Šteta što je svenul, aš čaj bi lepo vonjal. A zač si se vavik tresla kad god bin šal cepati drv? Zbog one jene kalotine ka ti se zletila va tintaru. To se, mila, sakon moglo dogoditi, prišlašla si skroz blizu, niko te nije zval. Dugo si ležala na traumi, va kamari je vavik dežurala matera kot neka stražarica. Kako da bin te pokušal skopčati s makine za dihanje, svačesa, ne znaš koja je bila šempjestija od vas dvi, iste labrnje. Previše ste gjedale one meksičke sapunice keh kvare pošten svit. I ne znaš koliko san se brinul za tvoje zdravlje i vavik se kod dotura informirava oćeš li se zvući... i refala si se... žvelta ženska... Kako kad si se skalala va onu bužu na Belin stenan, a rusak ti je ostal na mojin leđin? Vero je da san se skliznul i naslonil na te, a ti, nestabilna kako vavik, zgubila si ravnotežu i ruvinala se va hudu jamu. Već san se videl kot udovca, kad san ti ćul vapeći glas, aš si se uvatila za žbicu ili koren nekakovog bedastog drva. Još veliš da san ti se smel, rugal ti se, plazil zajik čekajući da zgubiš forcu. Ma ja znan da san stajal kot inšempjan, zmućen, va šoku. Tekal san da ti pomoren, da najdem kega po pomoć, cel san se spotil. Točno je da si se sama zivukla, i da san se pokle pet uri torna bez ajutate, ma edini je razlog bil to ča san zalutal va šume, neš ti mene, sakamo puteljci ki nekud vode, ča ja znan kudare, i već sluđenog od brige i panike, ponovo san se vrnul na mesto… , da ti pomoren, a ne da bin bil sigur jesi li finalmente opala, kako ti tvrdiš, koja si se golin rukah dograbanjala vanka – stenjući - krepat ma ne molat..

Vavik si mi njurgala za ono na moru. Makina nan je žveljto krenula pa si, nesritnica, spuzla va vodu. Zgubil san kontrolu nad šempjastin motorom i to je razlog ča san prešal po tebi, al san si moga mislet da si žilava i da ćeš pod vodon zdurati. A to ča nisi znala dobro plavat zbog traume iz detinjstva, rabila si me još jenon spametit, aš sam onput imal sinkopu. Inače bin ja žvelto skočil da ti pomoren. No, vavik se nađe nekakov fakin, turist ki je previše gjedal seriju BEJVOČa, pa se parićal za ulogu spasioca. Čim te prasac dovukal do plaže, počel te pipati za cice i jubiti te, a ti si ga guštala očima, videl san. Ma koja masaža srca i umjetno dihanje! Mož mislit, ha, da van ne bi veroval! Eto, oprostil san ti i taj flert pred mojin zdravin očim, ča bi više otela kako dokaz moje jubavi?!

Kažeš da ne znaš otkud ljuta kačka va kući kad san bil službeno ća, a otkudare bin ja to znal? Morda je u kortil prošećala reinkarnacija pokojne ti matere, aš bila je otrovnog zajika i nagle ćudi. Ipak, neka joj je laka zemlja, po kojoj danaska potrbuške plazi. Ti bi se sad, nakon toliko leta tila razvesti i sama uživati va darovnici. Zar ti nije leto dan plandovanja dovoljno? Se nisi štufala sama pit kafe? Čul san da me nis varala, i boje ti je.

Reci, draga, ki se boje vsa ova leta brinul za tebe, od mane? Ki? Priznaj - niki! A ki ima bujnu fantažiju? Ti, draga. Jer inače ne bi mogla tvrditi da si me videla kako ti va čašu šampanjca mećen neki beli prašak pa si to prolila va lončanicu s kaktusom ki je nakon nekuliko dan skroz svenul. Oh, kako si nema! Bila je to španska mušica, da nan vrne strast i uživanje. Otel san samo dobro, a to ča kaktus ne podnosi mušice, pa nisan mu ja kriv.

Ili da si me videla va odrazu kako ti dohajam z nožen va ruci, a ja ti nosil pijat krem juve od šparog, da provaš. Ti si, draga moja, postala navlas paranoična, pa više nisi mogla razlikovati nož od kućarina. E, moja najdraža ženice.

Predlažen da greš kod lekara i kontroloraš štitnjaču, zmeriš hormone, pari mi se da si ušla va klimaks, i da si parićana na štrambo gjedanje i upropastiti nan živjenje.

Moramo se skupa, ka par, spametiti ča ćemo učinit sa soldima ke ti je ćaća ostavil. Storit ćemo feštu. Morda negare partit, ti ćeš zibrat mesto kade ćeš se ćutiti sigura. Za na Mars moru se rezervirat karte, ma ćemo moć partit za koje leto, ma dotle homo negare bliže. Lopranom, eroplanom ili kajićem moremo va Bermudski trokut, to je vavik bila mast gou, mast hev, top in destinacija. Ako ne želiš z manon hodit po belom svetu, i s time se moren pomirit, ćemo stat doma.

Volin našu kuću, ma vrime je da je renoviramo, opituramo zidove. A, jubavi, ča veliš? Ni loša ideja da prekopan zapušćeno dvorišće, uredin kortil? Zasadim ki čenpres, ti moreš zapikati karanfile… za venac.. venčić okol gusterne. Ili da skopan zemju za bazen? Malo cementa iza hiže, da potaracan grbe? Ili da uzidan čagod va podrumu, stalaže s vinskim botiljama, ili kakovu okrut? Moremo kupjevati novu kužinu, rešo na gas. To je ekonomično i spretno, parićamo burek od mesa va pećnicu i ondak guštamo. Ili pretumbamo kokošku na ražnju. Moremo kupjevati i ledenicu, onu velu, najveću.

Jubavi, prvo vrime moremo spat razmeđeni, ja na divanu, al nek mi je daljinski blizu, a ti va bračnoj kamari dok me ne poželiš jopet zafrajat. Bil bin ti poslal rožice, ma pržunska žurnada za prehićevanje bisaga s mukon je mića, jušto mi dostaje za španjolet. Oh, skužaj, spametil san se da si alergična na pelud, i na tabak. I da san obećal da ću prestat fumat. Oh, delikateša moja, ča god storin, vrne se protivu mene. Nis ja kriv ča smo se odalečili, za sve su krivi lojeri, suci i korupcija. Da je pravde i poštenja, ne bih ja tu bil. Ma, veruj mi, veruj mi, najmilija moja, jubin te. Ah, ča bin te rado zel va naručaj i čvrsto stisnuo, stisnuo, stisnuo... Ma, takova kaka jesi, paranoična, ćeš reć da te želin udavit. A situacija je drito vrnuta, skrušen san i dišperan zbog tvoje hartije za razvod. Jubavi, kalmaj se, ne delaj nan to, ne budi kapricioža, dešpetna. Se ćeš nan planove šundrat i ruvinat.

Ne znan otkudare ti pomućena ideja da te se oću rešit, pa ne bin te bil oženil da san te se želil otarasit. Ča je najhuje, i poklen sih tvojih kritik, ja te, trubilo, se više volin. Iskan od tvoga teplega serca još jenu šansu, da dokažen soju jubav. Bit će druhčije, dajen ti trdu besedu. Marta, Marta, za mnogo tega se brigaš, magar bi rabilo kontat samo to, leh kako se parićat za vsoga vernega muža. Marta, zapameti, da ni mene, ti bi ustala stara frajla, i ne bi imela nikega ki bi ti danaska čestita i reka: srećan ti 8. marač, dan žena, jubjena!

Voli te Mujo, Mujadin, tvoj muž